Bauer P-Filtersysteem

Het BAUER P-Filtersysteem (waarbij ‘P’ staat voor patroon) zijn ontworpen om alle schadelijke stoffen te verwijderen, zodat je schone ademlucht kunt inademen. Afhankelijk van het gebruikte patroon, kunnen deze systemen restvocht, oliedamp, sporen van koolwaterstofgassen en koolmonoxide effectief verwijderen. De perslucht wordt eerst door het compressorblok en de eindafscheider gevoerd, waar condensaat (een mengsel van olie- en waterdruppels) mechanisch wordt gescheiden en veilig wordt afgevoerd via de condensaatafvoerklep. Vervolgens stroomt de gereinigde lucht door het P-filtersysteem, dat het overgebleven water in de vorm van stoom absorbeert en tegelijkertijd schadelijke stoffen uit jouw ademlucht verwijdert.

Voordelen en kenmerken

  • Een adsorberend materiaal wordt gebruikt om gasvormige verontreinigingen uit lucht of gas te verwijderen
  • Waterdamp vermindert de efficiëntie van het filter (actieve kool).
  • Door lagen vilt of schuim te scheiden worden grove stofdeeltjes en aerosolen verwijderd.

Adsorberend materiaal in het filterpatroon

  • Moleculaire zeef (MS): voor het drogen
  • Actieve kool (AC): voor verwijderen van olie
  • Hopcaliet (HP): voor CO-conversie1