Normen, classificaties, ISO’s

Een hogedrukinstallatie voor perslucht in de industrie moet doorgaans voldoen aan verschillende normen en classificaties, afhankelijk van de locatie en het gebruik. Het is belangrijk om in overweging te nemen dat specifieke vereisten kunnen variëren op basis van de lokale regelgeving, industrienormen en de aard van de processen waarvoor de perslucht wordt gebruikt. Daarom is het raadzaam om contact met ons op te nemen om ervoor te zorgen dat aan alle toepasselijke normen en classificaties wordt voldaan. We informeren graag over enkele van de belangrijkste normen en classificaties.

ISO 8573-1

Deze norm specificeert luchtkwaliteitsklassen voor perslucht. Het verdeelt perslucht in drie categorieën: vaste deeltjes, water en olie.
Deze norm heeft aanzienlijke relevantie voor diverse industrieën, aangezien oliedeeltjes bijvoorbeeld aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor eindproducten en apparatuur. Het maakt niet uit of het gaat om producenten of leveranciers van medische ademlucht, elke sector wordt geconfronteerd met de voorschriften van ISO-8573-1:2020.
Door verwijzing naar deze norm kan er precies gespecificeerd worden welk kwaliteitsniveau perslucht vereist is voor jouw toepassing. Onvoldoende zuivering van perslucht kan onbedoelde productiestilstand veroorzaken of zelfs levensgevaarlijk zijn.
Met name voor de voedselindustrie is de ISO 8573-norm van bijzonder belang, vaak gericht op persluchtklasse 0, die staat voor olievrije perslucht, opgewekt door olievrije compressoren of verkregen door luchtfiltratie. Een andere cruciale parameter in de ISO-8573-norm is de vochtrestklasse. Vocht fungeert als een drager van bacteriën en kan roestvorming bevorderen. De derde classificatie in de ISO 8573-1 persluchtkwaliteitsnorm heeft betrekking op de grootte van de deeltjes in de perslucht.
Hogere kwaliteitsklassen vereisen geavanceerdere componenten om perslucht optimaal te conditioneren, met professioneel advies en een substantiële investering in tijd, aandacht en apparatuur. Voortdurende monitoring is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de persluchtkwaliteit blijft voldoen aan de normvereisten van ISO-8573-1.

ISO 1217

ISO 1217:2009 stelt regels vast voor het testen van compressoren. Het zorgt ervoor dat we de luchtstroom en de energie-eisen van deze machines kunnen meten. Deze norm is van toepassing op compressoren en legt vast hoe ze moeten worden getest en onder welke omstandigheden als we hun prestaties willen beoordelen. Deze norm is wereldwijd van toepassing op verschillende soorten compressoren die in bijvoorbeeld fabrieken worden gebruikt. Het helpt ons om te zorgen dat compressoren goed presteren door testprocedures en specificaties te standaardiseren.

DIN EN ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het stelt de eisen vast waaraan een organisatie moet voldoen om haar vermogen om producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van klanten en voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke en regelgevende vereisten te waarborgen. Als Bauer A-partner waarborgen we  maximale en consistente kwaliteit door middel van uitgebreide kwaliteitsborgingsmaatregelen volgens de DIN EN ISO 9001-norm, zowel tijdens de productie als daarna.

ATEX-richtlijnen

De ATEX-richtlijnen zijn een reeks Europese regelgevingen die betrekking hebben op apparatuur en beveiligingssystemen die worden gebruikt in omgevingen waar explosiegevaar kan bestaan. ‘ATEX’ is afgeleid van de Franse woorden “Atmosphères Explosibles,” dat verwijst naar explosiegevaarlijke atmosferen. De ATEX-richtlijnen zijn bedoeld om werknemers en installaties te beschermen tegen de risico’s van explosiegevaarlijke situaties, zoals die zich kunnen voordoen in sectoren als de chemische industrie, de olie- en gasindustrie, de mijnbouw, en andere gevaarlijke omgevingen. Het naleven van ATEX-richtlijnen in de persluchtindustrie is essentieel om de veiligheid te waarborgen en explosiegevaar te minimaliseren.

PED 2014/68/EU

PED 2014/68/EU staat voor de Europese Richtlijn 2014/68/EU betreffende drukapparatuur (Pressure Equipment Directive). Het doel van de PED is om de veiligheid van drukapparatuur, zoals stoomketels, druktanks, leidingen, en andere installaties onder druk, te waarborgen en om te voorkomen dat ongevallen en schade aan personen of eigendommen optreden als gevolg van het falen van deze apparatuur.
Onder de PED moeten fabrikanten van drukapparatuur voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot ontwerp, fabricage, conformiteitsbeoordeling, en documentatie. Bovendien moeten zij ervoor zorgen dat drukapparatuur is voorzien van de juiste CE-markering, wat aangeeft dat het voldoet aan de wettelijke eisen.
De PED is van toepassing op een breed scala van drukapparatuur die wordt gebruikt in verschillende sectoren, zoals de chemische industrie, de energieopwekking, de petrochemie, en de voedingsmiddelenindustrie.