Normen, classificaties en ISO’s

Lucht bevat van nature vuildeeltjes. Als we lucht samenpersen, worden deze vuildeeltjes veel meer. Tijdens het samenpersen kunnen er ook extra vuildeeltjes bijkomen. Daarom is het belangrijk om de lucht te zuiveren voordat we deze in persluchtsystemen gebruiken. Hiervoor zijn speciale normen aangesteld. Op deze pagina bespreken we enkele veelvoorkomende normen. 

 

ISO 8573-1

ISO 8573-1 is een internationale norm die draait om het classificeren van samengeperste lucht op basis van de kwaliteit in termen van deeltjes, vocht en olie. Het verdeelt perslucht in verschillende klassen om te zorgen voor de juiste kwaliteit voor specifieke toepassingen.

ISO 8573-1 Klasse 0

In het kader van ISO 8573-1, wat de kwaliteit van samengeperste lucht classificeert, staat “Klasse 0” voor de hoogste en zuiverste kwaliteit van lucht. Klasse 0 is bedoeld voor toepassingen waarin zelfs de kleinste verontreinigingen zoals deeltjes, water en olie niet getolereerd kunnen worden. Deze klasse vereist dat de samengeperste lucht vrij is van meetbare verontreinigingen en is essentieel voor uiterst gevoelige toepassingen zoals in de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische productie en elektronica, waar zelfs de geringste verontreinigingen schadelijk kunnen zijn.

2000/14/EG

Deze Europese richtlijn heeft als doel het reguleren en beperken van geluidsemissies van mobiele machines om de impact van lawaai op het milieu en de gezondheid van mensen te verminderen. De richtlijn stelt geluidslimieten vast voor verschillende categorieën van mobiele machines en voorziet in procedures voor conformiteitsbeoordeling en de CE-markering van deze machines.

De EU-machinerichtlijn 2006/42/EG

Dit is een regelgeving die de veiligheid van machines regelt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De richtlijn stelt essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vast waaraan machines moeten voldoen voordat ze op de markt worden gebracht of in gebruik worden genomen. Fabrikanten moeten de CE-markering aanbrengen op machines die voldoen aan de eisen van de richtlijn, daarnaast moeten ze risicoanalyses uitvoeren en maatregelen nemen om de geïdentificeerde risico’s te minimaliseren, ook moeten ze technische documentatie bijhouden om de conformiteit van de machine aan te tonen en daarnaast moeten machines worden geleverd met duidelijke en begrijpelijke gebruiksaanwijzingen in de officiële taal van het land waar de machine wordt geleverd.