Sectoren

Defensie-industrie

Tijdens het industrialisatieproces in de 19e eeuw ontstond een sector die gespecialiseerd was in de ontwikkeling en productie van vuurwapens. Deze sector heeft zich inmiddels ontwikkeld tot de moderne, zeer gespecialiseerde en zeer technische veiligheids- en defensie-industrie met de daarbij behorende structuur van componentenleveranciers.

Veel van de dingen die we in het dagelijks leven als vanzelfsprekend beschouwen (bijvoorbeeld navigatiesystemen, duikuitrustingen en rupsvoertuigen), vinden hun oorsprong in militaire ontwikkelingen.

Mogelijke toepassingen zijn:

  • Hogedruktoevoer voor pneumatische systemen
  • Zuivere luchttoevoer voor JT-koelers
  • Ondersteuningssystemen op de grond en op de werf
  • Ademluchtvoorziening voor schadebeheersing en duikers

Mogelijke klanten:

  • Systeemleveranciers
  • Fabrikanten van originele apparatuur
  • Ontwerp/adviesbureaus

Industriële hoge druk compressoren