Energiesector

Sectoren

Energiesector

Krachtcentrales worden op verschillende manieren gebouwd, afhankelijk van de gebruikte primaire energie (bijvoorbeeld water, koolstof of nucleaire brandstoffen). Een krachtcentrale is een grote fabriek die op grote schaal elektriciteit produceert door gebruik te maken van verschillende energiebronnen.

Hoge druk toepassingen kunnen zijn:

  • Luchtkamers vullen
  • Starten van noodstroomaggregaten
  • Monsters nemen voor stralingsmonitoring
  • Turbines uitblazen

Klanten kunnen zijn:

  • EPC-aannemers
  • Exploitanten van elektriciteitscentrales
  • Fabrikanten van apparatuur voor krachtcentrales

Industriële hoge druk compressoren