Sectoren

Metaalindustrie

Perslucht is een waardevolle hulpbron bij het werken met of het produceren van edelmetalen. Om er zeker van te zijn dat het proces niet wordt verontreinigd, dient er gebruik te worden gemaakt van olievrije klasse 0 perslucht.

  • Hoogovens: IJzererts, cokes en kalksteen worden in een hoogoven gecombineerd om ijzer te produceren. Om de smelttemperatuur te bereiken, wordt hete lucht in de oven geblazen.
  • Productie van cokes (een brandstof die wordt gebruikt in metallurgische processen zoals ijzer- en staalproductie): Bitumineuze steenkool wordt verhit tussen 1000 °C en 2000 °C om cokesbijproduct te verkrijgen. Een cokesfabriek vereist voortdurende luchttoevoer en kan zich geen onderbreking van minstens 3 maanden veroorloven.
  • Zuurstofoven: IJzer, staalschroot en flux worden samengevoegd in een zuurstofoven om staal te produceren. Door gebruik te maken van een zuurstoflans wordt 99% zuivere zuurstof in het vat geblazen, waardoor de temperatuur stijgt en het schroot smelt, resulterend in vloeibaar staal.
  • Doekenfilters: Stofopvangsystemen zuigen lucht aan via een kanaalsysteem en vangen het stof op met behulp van doeken. Door periodiek perslucht door de doeken te pulseren, reinigen ze zichzelf. Het verzamelde stof wordt vervolgens opgevangen in een trechter en verwijderd.
  • Luchtmengsel: Na vorming worden de platen en/of billets afgekoeld door het spuiten van een mengsel van perslucht met gemiddelde druk en water op de hete plaat of billet. Dit zorgt voor een efficiënte en snelle koeling.
  • Instrumentenlucht: Bij metaalproductie wordt perslucht gebruikt voor verschillende procesonderdelen, zoals het breken van korsten, luchtnozzles en pneumatisch transport.
  • Afvalwaterbehandeling: Water in metaalproductie vereist behandeling voor hergebruik of afvoer.
  • Warmtebehandeling van metalen met stikstof: Stikstof heeft diverse toepassingen in de metallurgie, zoals het versnellen van koolstofabsorptie, het voorkomen van oxidatie bij het afkoelen van staal en het voorkomen van oververhitting en exotherme reacties tijdens gloeiprocessen.

Lage druk compressoren