Sectoren

Mijnbouw

Al duizenden jaren winnen we vaste, vloeibare en gasvormige grondstoffen boven- en ondergronds. Perslucht en gassen zijn nodig en worden gebruikt bij zowel de daadwerkelijke winning van grondstoffen als bij exploratie-, winnings- en verwerkingsprocessen.

Moeilijke omgevingsomstandigheden (bijvoorbeeld stof, hitte, kou, vocht en lange aanvoerroutes) zorgen ervoor dat de gebruikte materialen en machines aan de hoogste eisen moeten voldoen.

Hoge druk toepassingen kunnen zijn:

  • Persluchttoevoer voor luchtpistolen
  • Persluchttoevoer voor bewegingscompensatie
  • Vullen van luchtkamers voor membraanpompen
  • Vullen van autoclaven

Mogelijke klanten zijn:

  • PC-aannemers
  • Pit-operators>
  • Fabrikanten van apparatuur

Industriële hoge druk compressoren