Onderzoeksinstellingen

Sectoren

Onderzoeksinstellingen

Veel onderzoeksinstellingen die werken met theoretische principes of hun praktische toepassing zijn actief op het gebied van natuur- of technische wetenschappen. Met name in deze disciplines zijn verschillende toepassingen te vinden met helium, argon, stikstof, lucht en methaan.

Ondersteuning specifiek bij het kosteneffectief aanbieden van de in te zetten media is vaak nodig ter aanvulling van de specialistische kennis die aanwezig is in de betreffende toepassingsgebieden.

Toepassingen:

  • Heliumterugwinning uit cryogene tests
  • Persluchttoevoer in kortstondige dynamiek
  • Hogedruksystemen voor motortestbanken
  • Tussentijdse energieopslag voor hernieuwbare energiebronnen

Mogelijke klanten:

  • Facultaire afdelingen
  • Niet-universitaire instellingen
  • Onderzoeksafdelingen binnen een bedrijf

Industriële hoge druk compressoren