Sectoren

Onshore industrie

Onshore industrie verwijst naar de exploratie, ontwikkeling en productie van olie, gas en andere natuurlijke hulpbronnen die zich op het land bevinden. Dit omvat het boren van putten, het installeren en onderhouden van boorinstallaties en andere apparatuur die nodig zijn om deze hulpbronnen te winnen en te transporteren. De onshore industrie omvat ook de raffinage van ruwe olie en het transport van olie en gas via pijpleidingen, tankers en vrachtwagens.

Lage druk compressoren