Sectoren

Petrochemische industrie lage druk

Perslucht wordt gebruikt voor het bedienen van kleppen, pompen, enzovoort.

  • Instrumentatie en controle: Perslucht wordt gebruikt om instrumenten aan te drijven, zoals regelkleppen, pneumatische actuatoren en druksensoren.
  • Pneumatische transport: Perslucht wordt gebruikt om vaste stoffen zoals poeders, pellets en granulaten te transporteren. Dit gebeurt via leidingen en kanalen en wordt gebruikt om grondstoffen, halffabricaten en eindproducten te verplaatsen.
  • Proceslucht: Perslucht wordt gebruikt als een zuiver medium in verschillende processtappen. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om reactoren te mengen of om vloeistoffen te verplaatsen in een scheidingsproces.
  • Stikstofproductie: Perslucht wordt ook gebruikt om stikstof te produceren. Hierbij wordt lucht samengeperst en gekoeld, waardoor zuurstof en andere gassen worden afgescheiden en stikstof overblijft. Stikstof wordt gebruikt als een inert gas bij het opslaan en transporteren van gevaarlijke stoffen en als koelgas in bepaalde processen.
  • Reiniging: Perslucht wordt gebruikt om installaties en onderdelen schoon te blazen en stof, vuil en ander afval te verwijderen. Dit kan helpen om de apparatuur in goede staat te houden en de kans op storingen te verminderen.

Lage druk compressoren