Sectoren

Petrochemische industrie

In de petrochemische industrie worden chemische producten gemaakt uit aardolie en aardgas. De voor deze processen benodigde nafta is vaak afkomstig van naburige raffinaderijen.

In het kader van het minimaliseren van risico’s, in de procesketen en op het gebied van arbeidsveiligheid zijn er diverse toepassingen voor hogedrukcompressoren.

Hoge druk toepassingen kunnen zijn:

  • Reactoren en andere vaten inert maken
  • Pneumatische klepbediening bij stroomuitval
  • Passiveringslucht in ureumsynthese
  • Passiveringslucht voor het transport van grondstoffen in gasvorm bij de productie van melamine

Mogelijke klanten zijn:

  • Aannemers
  • Exploitanten
  • Ontwerp/adviesbureaus

Industriële hoge druk compressoren