Sectoren

Scheepsbouw en scheepvaart

Verzending is absoluut essentieel voor het wereldwijde transport van goederen in grote volumes. Alleen al in Duitsland wordt meer dan 25% van het buitenlandse handelsvolume over zee afgehandeld. Sommige goederen, zoals ruwe olie, worden bijna uitsluitend per schip vervoerd. Militaire scheepvaart is ook essentieel om zeeroutes veilig te stellen en nationale belangen te beschermen.

Talrijke internationale verdragen dienen de belangen van veiligheid zowel boven als onder water, en beschermen het menselijk leven en de natuurlijke omgeving.

Toepassingen kunnen zijn:

  • Tanks inert maken tijdens laden en lossen
  • Generatie van startlucht voor scheepsdieselmotoren
  • On-shore lucht- en gasvoorziening
  • Ademluchttoevoer om te voldoen aan de SOLAS-voorschriften
  • Heliox overdragen en terugwinnen

 Mogelijke klanten:

  • Fabrikanten van maritieme uitrustingen
  • Scheepsbouwers
  • Rederijen

Industriële hoge druk compressoren