Sectoren

Defensie

Veel dingen die tegenwoordig in het dagelijks leven als vanzelfsprekend worden beschouwd, zoals navigatiesystemen, duikuitrustingen en rupsvoertuigen, zijn oorspronkelijk gebaseerd op militaire ontwikkelingen. Het gebruik van perslucht biedt defensie flexibiliteit en betrouwbaarheid in verschillende operationele scenario’s, waarbij het kan dienen als een schone, draagbare energiebron voor verschillende systemen en toepassingen.

Wie zijn onze klanten?

 • Systeem leveranciers
 • Fabrikant van originele apparatuur
 • Planning bureaus
 • Inkoopkantoren
 • Krijgsmacht
 • Leger

Specifieke toepassingen:

 • Hogedrukvoorziening van pneumatische systemen: Perslucht wordt gebruikt als energiebron voor het aandrijven van pneumatische systemen, zoals gereedschappen, bedieningselementen en andere apparatuur die perslucht vereisen om te functioneren
 • Schone luchttoevoer voor JT-koelers: Perslucht kan worden gebruikt als een schone luchtbron om koelsystemen te voeden, zoals JT (Joule-Thomson) koelers. Deze koelers maken gebruik van het Joule-Thomson-effect om lucht af te koelen voor verschillende toepassingen, zoals het conditioneren van elektronica of het koelen van gevoelige apparatuur
 • Ondersteuningssystemen op de grond en op de werf
 • Ademluchtvoorziening voor scheepsbeveiliging en duikers: Perslucht is van cruciaal belang voor de ademluchtvoorziening van scheepsbeveiligingsteams en duikers. Duikers maken gebruik van persluchtflessen om onder water te kunnen ademen, terwijl scheepsbeveiligingsteams persluchtmaskers kunnen dragen voor bescherming tegen chemische, biologische of nucleaire dreigingen
 • Individueel aangepaste speciale oplossingen

 

Hoge druk compressoren

Normen, classificaties, ISO’s

Het gebruik van ademlucht moet voldoen aan strikte normen om veilig te zijn voor menselijke inademing. Het handhaven van luchtvoorzieningskwaliteit is essentieel om te voldoen aan strikte normen en eisen.