Sectoren

Duiken

Voor zowel recreatieve als professionele duikers is ademlucht het belangrijkste hulpmiddel in hun uitrusting. In de duikwereld wordt meestal gebruik gemaakt van perslucht, samengesteld uit ongeveer 21% zuurstof en 79% stikstof, aangevuld met kleine hoeveelheden andere gassen. Deze perslucht wordt geleverd via duikflessen die duikers op hun rug dragen. Terwijl de duiker ademt, wordt de lucht uit de fles naar de duiker gebracht via een ademautomaat, die de luchtdruk verlaagt en de duiker in staat stelt om veilig in te ademen. Naast perslucht kunnen duikers ook andere ademgasmengsels gebruiken, zoals nitrox (een mengsel van zuurstof en stikstof met een hoger zuurstofgehalte dan normale lucht), trimix (een mengsel van zuurstof, stikstof en helium) of andere technische mengsels, afhankelijk van de duikomstandigheden en de ervaring van de duiker. Deze mengsels kunnen helpen om de duiktijd te verlengen, het risico op decompressieziekte te verminderen of duiken op grotere diepte mogelijk te maken.

Het is onze eerste prioriteit om duikers te voorzien van schone ademlucht waarop ze kunnen vertrouwen. Van draagbare ademluchtcompressoren voor privégebruik tot professionele systeeminstallaties in duikcentra. Hetzelfde geldt natuurlijk voor onze TÜV-gecertificeerde NITROX-systemen. Met de eigen PureAir-certificering van BAUER worden duikers de zekerheid geboden dat ze in het water altijd veilige ademlucht krijgen.

Wie zijn onze klanten?

 • Recreatieve duikers
 • Professionele duikers
 • Duikcentra en duikclubs
 • Expeditie en safariboten
 • Hotelketens
 • Marine, politie, brandweer, reddingsdiensten

Specifieke toepassingen:

 • Vullen van ademluchtcilinders 200/300 bar
 • Compressie van nitrox (TÜV-gecertificeerd)
 • Ademluchtbehandeling volgens internationale ademluchtnormen
 • Controle en testen van de luchtkwaliteit
 • Ademluchtopslag tot max. 420 bar/500 bar

Vosair duiken

Hoge druk compressoren

Normen, classificaties, ISO’s

Het gebruik van ademlucht moet voldoen aan strikte normen om veilig te zijn voor menselijke inademing. Het handhaven van luchtvoorzieningskwaliteit is essentieel om te voldoen aan strikte normen en eisen.