Medische technologie

Sectoren

Medische technologie

In hyperbare kamers (decompressiekamers) worden patiënten blootgesteld aan verhoogde atmosferische druk voor verschillende behandelingen. Een voorbeeld hiervan is duikers die na decompressieongevallen worden behandeld om hen te beschermen tegen de gevolgen van duikziekte.

Ziekenhuizen maken ook gebruik van drukkamers voor hyperbare zuurstoftherapie (HBO). Hierbij ademt de patiënt medisch zuivere zuurstof in onder verhoogde atmosferische druk. Dit zorgt ervoor dat lichaamscellen optimaal worden voorzien van zuurstof, wat resulteert in een snellere regeneratie.

De toepassing van perslucht in deze drukkamers is dus van vitaal belang voor de ademluchttoevoer aan de patiënten. Het garandeert een constante en betrouwbare bron van zuivere, soms zuurstof verrijkte lucht die essentieel is voor de behandeling en het welzijn van de patiënten die deze speciale vormen van therapie ondergaan.

Wie zijn onze klanten?

  • Tandheelkundige praktijken
  • Fabrikanten van drukkamers
  • HBO Centra (gespecialiseerde faciliteiten waar hyperbare zuurstoftherapie wordt uitgevoerd)
  • Ziekenhuizen
  • Duikcentra
  • Onderzoekinstellingen
  • Politie
  • Leger
  • Steden en gemeentes

Hoge druk compressoren

Normen, classificaties, ISO’s

Het gebruik van ademlucht moet voldoen aan strikte normen om veilig te zijn voor menselijke inademing. Het handhaven van luchtvoorzieningskwaliteit is essentieel om te voldoen aan strikte normen en eisen.