Sectoren

Olie- en gasindustrie, H₂S-veiligheid

Sinds het begin van de industrialisatie in de 19e eeuw worden aardgas en ruwe olie gewonnen om brandstof en verbrandingsmateriaal voor commerciële doeleinden te leveren. Ook vandaag de dag vormen deze grondstoffen de essentiële basis voor de continue stroom van nieuwe toepassingen die worden ontwikkeld. Om aan de steeds toenemende vraag naar deze basismaterialen te kunnen voldoen, moeten bestaande middelen beter worden benut en moeten nieuwe opslagmogelijkheden worden gevonden. Met BAUER bieden wij de allerbeste apparatuur op het gebied van prospectie, exploratie, productie en veiligheidstechniek.

Daarnaast waarborgen wij de voorziening van ademlucht conform de norm DIN EN 12021:2014.

Wie zijn onze klanten?

  • Oliebedrijven
  • EPC (in het Nederlands: Engineering, Inkoop en Constructie)
  • Booraannemers
  • Bedrijven werkzaam op het gebied van arbeidsveiligheid

 Specifieke toepassingen:

  • Ademluchtbehandeling volgens internationale ademluchtnormen
  • Persluchttoevoer voor vlucht- en reddingskamers
  • Vulstations voor cilinders gebruikt door duikers, luchtsluizen etc.
  • Verdeelpanelen met 2 Bar overdruk voor leveringen aan woongebieden
  • Persluchtsopslag voor het starten van scheepsdieselmotoren
  • Complete systemen voor ATEX (ATmosphères EXplosibles, wat verwijst naar de Europese richtlijnen voor explosieve atmosferen. Het is een reeks voorschriften en standaarden die zijn ontwikkeld om werknemers te beschermen tegen explosieve atmosferen die kunnen voorkomen in werkgebieden waar brandbare gassen, dampen, nevels of stof aanwezig kunnen zijn.)

Hoge druk compressoren

Normen, classificaties, ISO’s

Het gebruik van ademlucht moet voldoen aan strikte normen om veilig te zijn voor menselijke inademing. Het handhaven van luchtvoorzieningskwaliteit is essentieel om te voldoen aan strikte normen en eisen.