Sectoren

Scheepvaart

Industriële verzending speelt een cruciale rol in het wereldwijde goederenvervoer, terwijl de populariteit van cruises blijft toenemen. Op open zee worden schepen steeds meer autonome systemen. Daarom is het van groot belang dat elke technische uitrusting uiterst betrouwbaar is. Apparaten en accessoires van BAUER overtreffen dankzij hun uitstekende kwaliteit ruimschoots de gespecificeerde technische eisen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Dit vermogen wordt bevestigd door gerenommeerde onafhankelijke classificatiebureaus zoals de Germanischer Lloyd, DNV en anderen.

Wie zijn onze klanten?

  • Fabrikanten van maritieme uitrustingen
  • Scheepsbouwers
  • Rederijen
  • Eigenaars van schepen
  • Marine

Specifieke toepassingen:

  • Ademluchttoevoer om te voldoen aan de SOLAS-voorschriften. (De SOLAS-voorschriften (Safety of Life at Sea) zijn een internationale set voorschriften opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Deze voorschriften hebben tot doel de veiligheid van mensenlevens op zee te waarborgen en bevatten gedetailleerde normen en vereisten voor de constructie, uitrusting en exploitatie van schepen.)
  • Compressoren voor het opwekken van startlucht
  • Maatwerkoplossingen voor alle gebieden (bijvoorbeeld luxe jachten en cruiseschepen)
  • Heliox overdragen en terugwinnen

Hoge druk compressoren

Normen, classificaties, ISO’s

Het gebruik van ademlucht moet voldoen aan strikte normen om veilig te zijn voor menselijke inademing. Het handhaven van luchtvoorzieningskwaliteit is essentieel om te voldoen aan strikte normen en eisen.